Dział Obsługi Projektów Unijnych zajmuje się przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji związanej z ubieganiem się o środki z Unii Europejskiej, w szczególności:

  • Organizowaniem, koordynowaniem i wykonywaniem prac dotyczących przygotowania dokumentacji związanej z ubieganiem się o fundusze UE.
  • Przygotowaniem i zwiększeniem szans na dofinansowanie w bieżących i nadchodzących naborach – audyt możliwości dotacyjnych.
  • Stałym monitorowaniem możliwości pozyskania środków UE istotnych dla Samorządów i Firm.
  • Dokonywaniem czynności dotyczących rozliczania i sprawozdawczości finansowej realizowanych projektów.
  • Monitorowaniem zgodności wydatków ponoszonych na realizację poszczególnych zadań z budżetem projektu.
  • Weryfikacją formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie przygotowanego przez Klienta samodzielnie.
  • Raportowaniem do instytucji finansującej projekty o przebiegu ich realizacji.